FANDOM


BuodEdit

Natapos ang tatlong araw na pagpaparosaryo sa kaluluwa ng magulang ni Beryong sa baryo Lawigan, San Joaquin, Iloilo. Bagama't isang linggo ng nakauwi mula Delano, California, sabik na sabik pa rin siya sa mga kuwentuhan ng kapamilya't kababaryo dahil naramdaman niyang tila nakalimutan na siya ng mga ito. Kinagabiha'y nagkaroon ng diskusyon ang magkakapatid na Beryong, nakatatanda nitong kapatid na si Delia, at ang bunsong si Eki. Ninanais ni Eki na maisama ni Beryong ang panganay niyang si Mark sa Amerika pagbalik nito sa darating na dalawang linggo. Hindi naman pumayag si Beryong at napagusapan nila ang hirap ng buhay sa Amerika kasama na ang diskriminasyong naranasan. Naalala ni Beryong ang mga lugaw kada almusal, tanghalian, at hapunan na kinain nila noong bata kaya nag-asam na pumunta sa Amerika at ginawa niya ito sa paglukso-sakay sa isang barko patungong Seattle. Kinaumagaha'y nagpunta si Beryong sa kubo nila Eki sa Igtuba, ang maliit na lupa ng kanilang pamilya sa kabila ng ilog. Nilasap ni Beryong ang paligid – ang ilog, taniman, kala-kala ng mga palaka at kulisap, tawanan ng magkakapatid na Mark; at napagtanto niyang lubhang napakalayo ng California.

Mga TauhanEdit

IsyuEdit

Naipakita sa kuwentong “Si Beryong Balikbayan” ang pagkakaiba ng mga Pilipino sa Amerikano. Ang mga Pilipino, matapos ang trabaho'y may panahon upang makapaglibang at makisalamuha sa kapwa. Ang mga Amerikano'y trabaho lang ng trabaho ang pinagkakaabalahan. Napamalas din ang magandang pagrespeto ng mga anak ng Pilipino sa Pilipinas, na ipinakita ni Mark sa amang si Eki. Ang mga anak naman sa Amerika'y aakusahan pa ang magulang kung hindi masunod ang gusto. Tulad nga ng sinabi ni Beryong, sadyang napakalayo ng Amerika hindi lang sa distansya kundi sa mga pag-uugaling napupuna ng mga taga-ibang bayang naninirahan o nagtratrabaho doon.