FANDOMIsa siyang mahusay na batang eskultor, na laging sumasagi ang kanyang isip sa paglililok ng hubad na pigura ng lalaki. Sa isip niya, siya ang diyos ng kanyang mundo, at ang kanyang mga obra ang kanyang mga alipin, pero sa mga araw na pumapasa, nagiging bangungot yung mga panaginip niya at yung mga obra niya ay nagdidikta sa kanya kung anong kailangan niyang gawin sa buhay.