FANDOM


Isang dalagang babaeng OFW na nagtatrabaho bilang isang "live-out" (hindi tumitira sa bahay ng amo) na katulong sa mga Italyanong amo. Nanirahan sa isang apartment na pinagkakasyang ng anim na ibang OFW. Nagsimula siya bilang researcher pagkatapos ng kolehiyo sa pilipinas, pero nakita niya na mas madaming pera ang makukuha niya sa pagiging katulong sa ibang bansa.