FANDOMSiya ang nanay ni Hilda at nagpalaki sa kanya ng magiisa noong namatay ang kanyang asawa. Sa discripsyon ng iba sa Barrio, siya ay pandak at mataba, kaya pinagbibiruan ng ibang tao sa Looban dahil sa maganda niyang anak. Lubos ang pagmamahal niya kay Ne, at iniingatan niya ito sa kahit anong sitwasyon.