FANDOM


Ang mga kasamahan ni Ventura sa trabaho ay  mga tauhan sa dagling Ang Lakas ng Pagkakaisa na isinulat ni Francisco Laksamana.

Sila ay mga kasamahan ni Ventura na dukha at pilit na nagsisikap sa kanilang trabaho para kumita ng salapi.