FANDOM


Isa sa mga pangunahing tauhan ng maikling kwentong Alamat ng Sapang Bato ni Fanny A. Garcia

Si Lola Victoria Resistencia ay isang matandang pulubi na hinuli at dinala ng mga pulis sa home for the aged. Mapa-away siya sa mga nagtatrabaho para sa gobyerno at inaayawan siya ng ibang naninirahan sa kongregasyon dahil sa kanyang palaban na ugali.

Nag-uugat ang galit niya sa gobyerno dahil sa mga pinagdaanan niyang paghihirap sa lugar ng Sapang-Bato. Binigay ng gobyerno ang kasama niyang grupo ng mga iskuwater ang lupa sa Sapang-Bato, ngunit inangkin ulit ito ng gobyerno. Dahil sa paulit-ulit niyang pagkukwento tungkol sa nangyari, pinamagat ito na "Alamat ng Sapang-Bato" ng mga nakakaalam ng kwento.