FANDOM


BuodEdit

Nagsulat ng liham si Berto para kay Choleng na nagsasalaysay ng kanyang buhay simula nang siya ay ampunin ng mga magulang ng dalaga, pinag-aral at pinakain. Sa loob ng pitong taon ay naging personal siyang alila ni Choleng ng walang bayad kapalit sa pag-ampon sa kanya. Sa mga panahong ito ay nahulog ang binata sa dalaga. Sa pangambang magkaroon ng relasyon ang dalawa ipinadala ang dalaga sa Maynila upang doon mag-kolehiyo ng kanyang mga magulang. Dahil doon umalis si Berto at nakipagsapalaran sa Maynila upang sa kanyang pagbabalik ay isa na siyang doktor upang matanggap siya ng magulang ni Choleng. Pinabaunan siya ng dalaga ng kanyang litrato na lagi nyang kausap magmula noon. Makalipas ang ilang taon ay bumalik ito sa kanila at nalamang namatay si Aling Marta limang taon nang siya ay umalis at si Choleng ang humalili sa kanyang ina sa pamamahala ng kanilang lupain. Di tinuloy ni Berto ang reyunyon sapagkat natatakot siyang nag-iba na si Choleng at nais na lamang niyang makita ang dalaga sa dati nitong pagkatao. ‘Paalam’ ang huling sambit niya sa kanyang liham.

Mga TauhanEdit

Paksang TinalakayEdit

Dahil sa pagmamahal ay nakayanan ni Berto na matupad ang pangako nya kay Choleng na maging doktor upang sila ay magkatuluyan sa huli. Ngunit ng malaman niyang si Choleng ay lumaking katulad ng kanyang ina: mapagmataas at gahaman ay din na siya tumuloy. Naduwag ang binata na makita muli ang minamahal sa gayong kalagayan. Ninais na lamang niyang maipreserba ang kilala niyang Choleng, simple at mabait at ang inspirasyon niya sa pagsusumikap. Kaduwagan ang nagtulak sa kanya upang mamuhay sa isang kasinungaling ang kanyang mahal ay tulad pa rin ng dati.