FANDOM


Si Kabesang Ariston ay isa sa mga tauhan ng kwentong Ang Alipustang Ama ni Francisco Laksamana na nailathala sa Renacimiento Filipino at naitampok sa antolohiyang Ang Dagling Tagalog 1903-1936.

Si Kabesang Ariston, kasama ng kaniyang asawa, ang unang pinagsilbihan nila Pablo at Chabeng noong sila ay naninirahan pa sa Taluray. Sila ay pinagsilbihan nila Pablo sa loob ng sampung taon para mabayaran ang kanilang pagkakautang.