FANDOM


Isa siyang bar girl sa Uncle Tom's na napadala sa ganitong klaseng trabaho na dahil sa pagkadespirado ng sitwasyon niya. Nais niyang mag-aral sa kolehiyo at ibigay sa kanyang nanay ang magandang buhay gamit perang nakukuha niya. Tinatawag siyang "Neng" ng kanyang Inay, ngunit simula noong nagtrabaho siya sa Uncle Tom's, naging mas malayo silang dalawa sa isa't isa.