FANDOM


Si Eki ang maramdaming bunsong kapatid nila Beryong at Delia. Gumagapang pa siya ng mangibang bayan si Beryong at ngayo'y may limang anak na sa asawang si Lorna at pagtatanim ng mais ang kanilang ikinabubuhay.