FANDOM


Si Don Matias ay isa sa mga tauhan ng kwentong Ang Alipustang Ama ni Francisco Laksamana na nailathala sa Renacimiento Filipino at naitampok sa antolohiyang Ang Dagling Tagalog 1903-1936.

Siya ay kasalukuyang pinagtrabahuhan ni Pablo bago pa man patayin ng huli si Don Matias dahil sa hindi niya binayaran si Pablo para sa kaniyang pagsisilbi.