FANDOMSi Delia ang nakatatandang kapatid nila Beryong na may isang anak na si April na pinagtapos ni Beryong sa kursong Commerce. Dalawang taon ang tanda niya kay Beryong at malaki ang tiyan na, mahilig sa tabako at panunuod ng TV.