FANDOM


Si Chabeng ay isa sa mga tauhan ng kwentong Ang Alipustang Ama ni Francisco Laksamana na nailathala sa Renacimiento Filipino at naitampok sa antolohiyang Ang Dagling Tagalog 1903-1936.

Si Chabeng ay kabiyak ni Pablo at sila ay may tatlong anak. Silang dalawa ay nanilbihan noon kina Kabesang Ariston at kanyang asawa sa loob ng sampung taon.