FANDOM


BuodEdit

Kahit kabisado na ni Pendo ang mga kataga ng pag-amin niya kay Neneng na ito’y iniirog niya ay di pa rin niya nagawang makapagtapat sa dalaga nang ito ay kaharap na niya. Nang sinubukan niya uling magtapat ay naudlot ito ng dumating ang isang grupo ng mangangawit, kasama rin rito si Merto na nanliligaw rin kay Neneng. Nagkainitan ang dalawa at naghamon si Pendo ng isang laro na ginagamitan ng muton ngunit natalo rin si Pendo at dumugo ang mukha. Ginamot ng dalaga ang sugat ni Pendo na siya namang hiyang-hiya dahil di lamang siya natalo sa kalaban kundi sa harapan pa ng dalag siya natalo. Ngunit sa titig ni Neneng nalaman niya na kahit siya ang natalo ay siya pa rin ang mahal nito.

Mga TauhanEdit

Paksang TinalakayEdit

Nai-apply sa kwentong ito ang kasabihang “action speaks louder than words”. Si Pendo ay handang handa nang magtapat kay Neneng ngunit nang ito ay kaharap na ay nauutal-utal ito at hindi makapagtapat. Nang dumating si Merto na isa ring manliligaw ng dalaga ay nagkaroon ng pagkakataon ang binata na patunayan ang damdamin sa dalaga, na handa siyang masaktan para sa lang sa kanya. Gayon din kay Neneng, kahit na di niya sinabi kay Pendo na mahal niya rin ito sa pag-alala at pag-gamot niya sa binata ay naipadama niya ang nilalaman ng puso.