FANDOM


Ang Balagtas ay isang pahayagan na nilikha para sa mga manggagawa na unang inilathala noong ika-3 ng Marso 1907.