FANDOM


TauhanEdit

BuodEdit

Si Luming ay empleyada ng isang tindahan ng pabango at alahas na pagmamay-ari ni Don Sotero. Maliit lamang ang kinikita niya ngunit alagang-alaga niya ang kanyang mga luho. Di nagtagal ay nagpakasal siya sa matandang biyudo na si Don Sotero. Hindi niya pinansin ang mga panlalait ng mga anak ni Don Sotero at ng iba pang mga kapitbahay. Pinalago niya ang negosyo ng don at ginawa ang kung anong gusto niyang gawin. Di nagtagal ay namatay rin si Don Sotero. Muling nakatanggap ng mga lait si Luming nang iburol na ang don dahil hindi man lang siya lumuha para sa yumaong asawa. Makalipas ang ilang buwan nagpakasal si Luming sa lalaking tunay na may-ari ng puso niya.

IsyuEdit

Ang isyu sa kwentong ito ay ang pagtago ni Luming sa totoong kulay. Pinakasalan niya ang don upang guminhawa ang kanyang buhay. Ngunit pinalabas niya na mahal niya ang don kaya niya ito pakakasalan. Ang don naman ay naniwala na mahal nga siya ni Luming kaya binigay kay Luming ang kalahati ng kanyang mga ari-arian. Lumabas lamang ang totoong kulay ni Luming nang mamatay na ang don at muli siyang nag-asawa. Ayon kay Luming nag-asawa siya noong una upang guminhawa ang buhay kaya wala siyang nakikitang masama na magpakasal muli para naman sa pag-ibig.