FANDOM


Ina ni Choleng na siyang kumupkop kay Berto nung siya ay maulilang lubos, pinakain at pinag-aral kapalit ng pagiging alila niya ng walang bayad, walong taon lamang siya noon; hindi nakakalimot na si Berto ay alila lamang.