FANDOM


Isa sa mga kilalang kwento ni Fanny A. Garcia naisama sa libro niyang Sandaang Damit: 16 na maikling kwento. Ito'y nakakuha ng unang gantipala sa Filipino dibisyon ng Carlos P. Romulo awards noong taong 1976.

BUOD

Nagsisimula ang kwento sa opisina ng administrador ng Home for the Aged, inilalarawan ng sekretaryang si Minda ang mga matatagpuan at makikita sa loob ng kongregasyon sa isang "interviewer". Isinasaad niya na siya'y nagmumukhang "tourist guide" sa mga dumadalaw na reporter ng dyaryo o magasin. Pagkatapos niya sagutin ang mga tanong tungkol sa mga sistema ng administrasyon para sa mga naninirahan sa loob ng kongregasyon, nagsimula siya magkwento tungkol sa isang  "nakaibang" matanda na hindi niya malilimutan. 

Ikinukwento niya ang mga naalala niya tungkol kay Lola Victoria , isang matandang pulubi na dinampot sa kalye at dinala ng mga pulis sa opisina isang araw. Inakalang baliw siya dahil sa pagprotesta niya sa pagtitira sa katayuan ng gobyernong nagkasalanan sa kanya sa kanyang nakaraan. At iniwasan siya ng iba, dahil sa mga kwento niya tungkol Sapang-Bato (ang nakaraang tirahan niya noong siya dalaga pa). Isang gabi, habang walang nakabantay sa kanya, nagtakas siya at namatay sa isang hit-and-run incident, ngunit nanatili pa sa memorya ni Minda ang mga kwento niya na pinamagat ng iba na "Alamat ng Sapang-Bato".  

ISYU

Ang kwento ng “Alamat ng Sapang-Bato” ay nagpapakita ng mga problemang nagdudulot sa kahirapan at sa korupsyon ng gobyerno. Sa mga naranasan ni Lola Victoria, nakikita na may diskriminasyon sa mga mahihirap, at pinagtutulungan sila ng gobyerno at ng mga mayayaman. Madalas nangyayari pa rin ang mga sitwasyong pinakita kapag kailangang i-relocate ang mga skwater. At dahil sa korupsyon ng gobyerno, na nag-uugat sa pera ang mga mayayaman, hindi makapaglaban ang mga mahihirap na naapektohan ng mga desisyon ng gobyerno.